"Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

MŠVVaŠ Reg.: 2017/13972:2-10B0 IALFAC140901-LP-169 | Záštity

Organizátori, spoluorganizátori a partneri projektu 2018

IG FF PU | IRU FF PU | IRO FF PU | KAAM FF UCM | KGE FF UCM | KAJ FHV ŽU | KRO FF UMB | KAA FF UMB | KRU FF UCM            KGE FF UMB | KRJL PDF UK | KNJL PDF UK | KGE UPJŠ | KAJL PDF UK