Webinárik

Miniwebinárik do 25 minút na pomoc, motiváciu, inšpiráciu.

Prístup k webináriku získate zaslaním a uhradením objednávky na tejto stránke. Po prijatí úhrady Vám príde e-mail s pozvánkou na webinár na youtube.

Ponuka webináriku:

  • Ako písať drámu? 
  • (audiovizuálna forma webináru)

Pre členov IALF je kód na o 30% nižšiu cenu: WX17


E-publikácie s právom na vytlačenie pre osobnú potrebu 

XMAS English Fun je e-publikácia obsahujúca osemsmerovky, anagramy, hádanky, jazykolamy, obrázky na vymaľovanie na vianočnú tému.

Je vhodná pre učiteľov a žiakov angličtiny, úroveň začiatočník až mierne pokročilý - ale zabavia sa aj pokročilejší ;)...

Počet strán: 30