❈ Seminár ku Kvetu 2018 ❈ 

Webinár prebehol.

E-pozvánky na webinár boli rozoslané.

E-pozvánky na semináre sa už rozosielajú od 3. 10.. 

E-pozvánky na webinár sa budú rozosielať cca 22. - 24. 10. po zapracovaní otázok, ktoré sa vyskytli na seminároch.

Miesta a termíny konania sa semináru k ročníku 2018

Registrácia na mieste konania platná pre všetky miesta: 9:20

 • Prešov: 16. október 2017 od 10:00 - 13:00; CVČ, Októbrová 30
 • Košice: 17. október 2017 od 10:00 - 13:00; Dom Techniky, Južná tr. 2/A
 • Žilina: 18. október 2017 od 10:00 - 13:00; Krajská knižnica, A. Bernoláka 47
 • Nitra: 19. október 2017 od 10:00 - 13:00; Stapring, Piaristická 2
 • Bratislava: 20. október 2017 od 10:00 - 13:00; PdF UK, Šoltésovej 4
 • Webinár: 27. - 28. október 2017; online

Prihlasovanie na seminár alebo webinár práve prebieha.

Miesto na seminári / webinári si objednáte cez nižšie uvedený formulár. 

Seminár alebo webinár je povinný pre každého pripravujúceho učiteľa, čo znamená, že absolvovanie buď semináru alebo webináru je podmienkou pre prijatie prihlíášky na súťaž (zavedené na základe požiadaviek a skúseností z predošlých ročníkov). Každý jeden pripravujúci pedagóg tak preberá zodpovednosť za svoju prihlášku a konanie počas súťaže.

V prípade, že na škole je viacero pripravujúcich učiteľov, je možné zvoliť aj kombináciu tak, že niekto absolvuje seminár a niekto webinár. Webinár bude k dispozícii prihláseným účastníkom v piatok a sobotu, čiže nie je potrebné všetkých uvoľniť z vyučovania.     

Seminár alebo webinár pre učiteľov "Kvetu" je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

+ diskusia


Miesta a termíny konania sa semináru k ročníku 2018

Registrácia na mieste konania platná pre všetky miesta: 9:20

 • Prešov: 16. október 2017 od 10:00 - 13:00; CVČ, Októbrová 30 PREBEHOL
 • Košice: 17. október 2017 od 10:00 - 13:00; Dom Techniky, Južná tr. 2/A  PREBEHOL
 • Žilina: 18. október 2017 od 10:00 - 13:00; Krajská knižnica, A. Bernoláka 47  PREBEHOL
 • Nitra: 19. október 2017 od 10:00 - 13:00; Stapring, Piaristická 2  PREBEHOL
 • Bratislava: 20. október 2017 od 10:00 - 13:00; PdF UK, Šoltésovej 4  PREBEHOL
 • Webinár: 27. - 28. október 2017; online

Vložné na seminár viď prihlasovací formulár nižšie. IALF členovia majú zvýhodnené vložné.

Webinár: Online alternatíva, bude k dispozícii ako zvukovo-obrazový záznam, t. j. bez možnosti priamej diskusie, otázky budú zahrnuté tie, ktoré sa opakovali na seminároch a pod webinárm bude možné položiť otázku. Webinár sledujete ako video po kliknutí sa link, ktorý bude zaslaný a dostupný len prihláseným účastníkom v uvedenom termíne. Môžete si ho pozrieť kedykoľvek počas dňa.

Vložné na webinár viď prihlasovací formulár nižšie, IALF členovai majú zvýhodnené vložné. 

V prípade neúčasti na seminári alebo webinári sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.

Až po prijatí vložného je miesto na seminári alebo webinári záväzne zarezervované.


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR alebo WEBINÁR JAZYKOVÝ KVET 2018

Do políčka "meno", "priezvisko" a "e-mail" napíšte Vaše meno a e-mail.

Ak má byť doklad na Vás, vyplňte do políčok "ulica", "mesto" a "psč" Vašu adresu.

Ak má byť doklad na školu, vypňte do políčka "firma"  názov školy a do políčok "ulica", "mesto" a "psč" uveďte adresu školy, IČO a DIČ školy. Vaše meno na doklade nebude.

História seminárov Kvetu


Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár