"Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

MŠVVaŠ: 2017/13972:2-10B0 | IALFAC140901-LP-169 | Záštity

Organizátori, spoluorganizátori a partneri - ročník 2018

INŠTITÚT GERMANISTIKY FF PU | INŠTITÚT RUSISTIKY FF PU | INŠTITÚT ROMANISTIKY FF PU 
| KATEDRA GERMANISTIKY FF UCM | KATEDRA ANG. JAZYKA A LITERATÚRY FHV ŽU | KATEDRA ROMANISTIKY FF UMB | KATEDRA ROMÁNSKYCH JAZYKOV A LITERATÚR PDF UK | KATEDRA NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PDF UK

| KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PDF UK | KATEDRA ANGLISTIKY A AMER. FF UPJŠ   

| JAZYKOVÉ CENTRUM FF UKF | KATEDRA GERMANISTIKY UPJŠ |  KATEDRA GERMANISTIKY FF UMB | 

INŠTITÚT ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FF PU | KATEDRA ANGLISTIKY A AMER. FF UCM | KLIŠ PF UKF

Štúdium jazykov

Ak by si sa chcel/a jazyku venovať viac...

                                                 Info ...