BB - krajské semifinále 2. marec

08.01.2018

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrcia - 2. marec 2018


ROOM POÉZIA & PRÓZA

Registrácia: od 8:30 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:30

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 10:30 - 10:45

10:45 - 11:25

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

Výsledky: o cca 10:55 vyhlásené v miestnosti, kde prebiehala P-P


ROOM DRÁMA

Registrácia: od 8:00 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

8:30 - 10:00

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA VT

10:10 - 11:00

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

11:00 - 11:50

 • II. AJ DRÁMA PT

11:50 - 13:10

 • II. AJ DRÁMA VT

Výsledky: o cca 13:25 vyhlásené v miestnosti, kde prebiehala dráma