KE - krajské semifinále 7. marec

14.01.2018

KuturPark, Kukučinova 2, Košice - 7. marec 2018

Poradie harmonogramov: 

ROOM 1: Dráma AJ; ROOM 2: P-P AJ; ROOM 3: celá N + TJ + ŠJ; ROOM 4: SFF + celá RJ


ROOM 1: DRÁMA AJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súbory budú vyvolávané v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ DRÁMA PT

BREAK 10:20 - 10:30

10:30 - 12:20

 • I. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:20 - 12:35

12:35 - 13:55

 • II. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT +

Výsledky: od cca 14:10 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 2: POÉZIA & PRÓZA AJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 10:20 - 10:30

10:30 - 12:30

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 12:30 - 12:45

12:45 - 13:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Výsledky: od cca 13:30 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 3: CELÁ NJ + TJ + ŠJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súˇťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 9:40

 • I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 9:40 - 9:50

9:50 - 10:15

 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:15 - 10:20

10:20 - 10:40

 • II. NJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 10:50 vyhlásené v rovnakej miestnosti

11:00 - 12:05

 • I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. ŠJ DRÁMA PT

Výsledky TJ + ŠJ: od cca 12:10 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 4: SFF + CELÁ RJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 9:15

 • I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 9:15 - 9:20

9:20 - 10:30

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 11:20

 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 11:20 - 11:35

11:35 - 12:55

 • II. RJ DRÁMA PT
 • II. RJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 13:05 vyhlásené v rovnakej miestnosti