PO - krajské semifinále 6. marec

14.01.2018

CVČ ABC, Októbrova 30, Prešov - 6. marec 2018

Poradie harmonogramov:

ROOM 1: Dráma AJ; ROOM 2: P-P AJ + celá ŠJ a FJ; ROOM 3: celá Nj; ROOM 4 : celá RJ 


ROOM 1 - DRÁMA AJ 

(sála na prízemí)

Registrácia: vo vstupe na prízemí od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súbory budú vyvolávané v hale pred sálou

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • II. AJ DRÁMA PT

10:20 - 10:30

 • I. AJ DRÁMA PT

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 11:15

 • I. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA VT

11:15 - 12:15

 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:15 - 12:25

12:25 - 13:40

 • III. AJ MONODRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:50 vyhlásené v sále


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ + CELÁ ŠJ a FJ

(poschodie - rovno cez halu a hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 9 súťažiacich

Priebeh:

9:00 - 9:35

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 9:35 - 9:40

9:40 - 11:00

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 11:00 - 11:15

11:15 - 12:10

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 12:10 - 12:25

12:25 - 12:50

 • II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. ŠJ MONODRÁMA PT

12:50 - 13:10

 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:20 vyhlásené v rovnakej miestnosti = Room 2


ROOM 3 - CELÁ NJ

(poschodie - rovno cez halu a hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 9 súťažiacich

Priebeh:

9:00 - 10:00

 • I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:00 - 10:10

10:10 - 11:05

 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 11:05 - 11:15

11:15 - 12:25

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ MONODRÁMA VT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 12:35


ROOM 4 - CELÁ RJ

(poschodie - po vstupe vpravo hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 10:50 hod. a priebežne cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 6 súťažiacich

Priebeh:

11:15 - 11:45

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 11:45 - 11:50

11:50 - 12:30

 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 12:30 - 12:35

12:35 - 13:05

 • II. RJ DRÁMA VT
 • III. RJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:15