ZA - krajské semifinále 8. marec

13.01.2018

Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina - 8. marec 2018

(2. poschodie)


ROOM 1 - DRÁMA AJ, FJ, TJ + POÉZIA&PRÓZA FJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • II. AJ DRÁMA PT

10:20 - 10:55

 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 10:30 - 10:45

11:05 - 12:30

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:30- 12:45

12:45 - 13:55

 • II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. FJ DRÁMA PT
 • III. TJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:05


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ, RJ, NJ + NJ DRÁMA

Registrácia: od 8:20 hod.

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 10:20- 10:30

10:30 - 11:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 11:15 - 11:20

11:20 - 11:50

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 11:50 - 12:05

12:05 - 12:45

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT

12:45 - 13:20

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 13:20 - 13:25

13:25 - 13:55

 • III. NJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:05