❈ Seminár ku Kvetu 2019 ❈ 


Pre ročník 2019 sa bude konať len jeden seminár v Banskej Bystrici: 

  • Banská Bystrica: október 2018 od 10:00 - 13:00
  • Registrácia na mieste konania: od 9:30

Seminár je povinný pre prvoprihlasújúcich sa pripravujúcich predagógov a pre pedagógov, ktorí neabsolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017.

Pre pedagógov, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017 je seminár nepovinný, môžu sa ho zúčastniť dobrovoľne.

V prípade, že na škole je viacero pripravujúcich učiteľov, je možné vložné na seminár stanoviť individuálne.


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

+ diskusia


Vložné na seminár viď prihlasovací formulár nižšie. IALF členovia majú zvýhodnené vložné.

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. 

Až po prijatí vložného je miesto na seminári zarezervované.


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JAZYKOVÝ KVET 2019

Bude aktuálna od júna 2018.

Do políčka "meno", "priezvisko" a "e-mail" napíšte Vaše meno a e-mail.

Ak má byť doklad na Vás, vyplňte do políčok "ulica", "mesto" a "psč" Vašu adresu.

Ak má byť doklad na školu, vypňte do políčka "firma"  názov školy a do políčok "ulica", "mesto" a "psč" uveďte adresu školy, IČO a DIČ školy. Vaše meno na doklade nebude.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov-

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár