❈ Seminár ku Kvetu ❈ 


Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár z jesene 2017.

Pre tỷch, ktorí absolvovali seminár v jeseni 2017 už seminár nie je povinný, môžu sa ho však v prípade záujmu zúčastniť.

Seminár sa bude konať v Nitre. 

  • Termín: 19. október 2018
  • Časové údaje: od 10:00 - 13:00
  • Registrácia na mieste konania: od 9:30

V prípade, že na škole je viacero pripravujúcich učiteľov, je možné vložné na seminár stanoviť individuálne.


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

+ diskusia


Vložné na seminár:

a) First registration = júl 2018

  • IALF členovia: 10€
  • Ostatní: 12€

b) Regular registration = 1. 8. až 19. 9. 2018

  • IALF členovia: 13€
  • Ostatní: 15€

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. Náhradník je možný.


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JAZYKOVÝ KVET 2019

Používajte diakritiku.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov-

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár