❈ Školské, okresné kolo ❈

Zorganizovanie školského, mestského alebo okresného kola nie je povinné.

Školy, mestá alebo centrá pre deti a vzdelávanie si môžu samostatne zorganizovať:

  • Školské kolo JK
  • Mestské kolo JK
  • Okresné kolo JK 

Víťazi z týchto kôl následne postupujú na krajské semifinále Jazykového kvetu do krajských miest v marci.

Ak máte záujem zorganizovať si kolo Kvetu na Vašej škole, dedinke, meste, okrese, je potrebné zaregistrovať sa formulárom na tejto stránke.

Následne Vám príde schválenie (trvá to 2-5 pracovných dní) Vášho kola aj s potvrdením práv na používanie názvu a loga na propagačných online / tlačených materiáloch a certifkátoch pre súťažiacich.

Dané kolá musia prebehnúť pred uzávierkou pre zaslanie prhlášok na semifinále. Uzávierka je každoročne 6. decembra. 

Formulár pre zaregistrovanie školského / mestského / okresného kola - ročník Kvet 2018

Zaevidované školské a okresné kolá

KVET 2018

šk. koloKVET 2017

Školské: ZŠ s MŠ Jelšava: AJ - Mgr. M. Kolesárová

Školské: ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou: AJ - Mgr. Lenka Daňková

Okresné: CVČ Snina: AJ - Mgr. Eva Karľová

Školské: ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad: AJ - Ing. Bibiana Stoklasová, NJ - PaedDr. Mária Vicianová

Školské: Dopravná akadémia, Žilina: AJ - Mgr. Katarína Lepišová

Školské: ZŠ Okružná, Michalovce: AJ - Mgr. Jana Pajtášová Paľová

Školské: ZŠ J. A. Komenského, Revúca: AJ - Ing. Gabriela Simanová

Školské: Súkr. stredná oborná škola, Bardejov: NJ - Mgr. Mária Pinzíková