Celoslovenské finále 2018

 

* * * 

E-pozvánky boli rozoslané. Účasť je potrebné potvrdiť do 25. mája vrátane podľa inštrukcií v pozvánke. Tešíme sa na vystúpenia a prednesy. Šťastnú cestu!


1. jún 2018 - Nitra

REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH

 • 1. registrácia: 8:20 - 8:55
 • 2. registrácia: 12:20 - 12:55

Na registrácii sa pedagog / sprevádzajúca dospelá osoba podpíše ku menu súťažiaceho / ich, čím potvrdzuje účasť na podujatí a dodržiavanie inštrukcií a zodpovednosti za súťažiacich. Zároveň na registrácii pedagógovia obdržia tlačivko "Potvrdenie o účasti" a vstupenky pre seba, súťažiacich a ich hostí. Registrácia prebieha len vo vyššie uvedených časoch.

Vstupenky slúžia ako povolenie pohybovať sa po budove. Osoba bez vstupenky bude musieť podujatie opustiť. Verejnosť si môže vstupenky vyžiadať na registrácii. Časť vstupenky slúži aj na zapojenie sa do aktivity "Kvíz Kvet".

FOTOGRAFOVANIE A ZHOTOVOVANIE ZÁZNAMOV

Fotografovanie a zhotovovanie záznamov je povolené len pri vlastných súťažiacich.

V prípade záujmu o foto/video iných účastníkov (súťažiacich, porotcov a pod.) je to možné len s ich výslovným súhlasom. Prípadné mádia s písomnym súhlasom organizátora.

PRIEBEH PODUJATIA

Súťažiaci sú vyvolávaní pred poroty z publika, je preto potrebné, aby sa počas priebehu ich kategórie zdržiavali v príslušnej súťažnej miestnosti. Ďakujeme. V inom čase sa môžu súťažiaci aj hostia pohybovať po všetkých súťažných miestnostiach.

Vstup do súťažných miestností je povolený počas prestávok, keď sú otvorené dvere, pri scénkach aj počas potlesku. ĎAKUJEME.

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

Na celoslovenskom kole poroty udeľujú miesta 1. až 4.. 

Výsledky budú vyhlásené, keď poroty zhodnotia vystúpenia, čo logicky nie je možné ihneď, pretože na Kvete sa udeľujú miesta priamo na súťaži, nie vopred a miesta je takisto potrebné podopisovať na diplomy - ďakujeme za pochopenie tohto fungovania vyhodnotenia. 

Diplomy a ceny je potrebné prevziať si na súťaži. Prevzatím je možné poveriť aj inú osobu, ktorú je potrebné zapísať na registrácii do registračného hárku ku menu príslušného súťažiaceho. 

Diplomy ani ceny sa neposielajú.

KVÍZ KVET

Napíš odpovede na 3 otázky o Kvete, ktoré budú vyvesené na mieste konania a vyhraj darčekový balíček.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

 • Hotel Zobor - 1, 2, 3 posteľové izby s WC a sprchou, raňajky v gastre v budove (párky, praženica, omelety)
 • ubytovňa Nitra - 2, 3, 4 posteľové izby formou buniek so spoločnými WC a kupeľnou so sprchou
 • VŠ internáty

ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné, je potrebné počítať s prípadnými odchylkami podľa reálnej situácie na podujatí.

SÚŤAŽNÉ SEKCIE - ROOMS

 • ROOM 1: I. + II. ENGLISH DRAMA VT
 • ROOM 2: I. + II. ENGLISH DRAMA PT
 • ROOM 3: ENGLISH MONODRAMA + III. ENGLISH DRAMA
 • ROOM 4: ENGLISH POETRY & PROSE
 • ROOM 5: DEUTSCH
 • ROOM 6: РУССКИЙ ЯЗЫК + SFF
 • ROOM 7: ESPAÑOL + FRANÇAIS + ITALIANO + INSLOGERO

* * *