❈ Prihlásenie na Kvet ❈

Prijímanie prihlášok na súťaž: 22. - 30. 11. 2017

Uzávierka spracovania schválených prihlášok na súťaž: 6. 12. 2017 

PRIEBEH KVETU 2018

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KVET 2018 - PRIHLASOVANIE PREBEHLO

1) Prihláste sa a absolvujte seminár alebo webinár.

2) Prihlasovanie na súťaž je aktívne od 22. - 30. 11. 2017.

Link na vstup do sekcie s prihláškou bude zaslaný účastníkom seminárov / webináru po ich absolvovaní. 

Každý pripravujúci pedagóg môže prihlásiť výhradne svojich súťažiacich.

OP podľa novej vyhlášky a postup prihlasovania a vypĺňanie prihlášky na súťaž je jedným z bodov, ktoré sa preberajú na seminári / webinári. 

Po úspešnom absolvovaní semináru / webináru a súťaže sa daný pedagóg už semináru / webináru pre ďalší ročník nemusí zúčastniť.