❈ Prihlásenie na Kvet ❈

Prijímanie prihlášok na súťaž: júl - 25. 11. 2018

KVET 2019 priebeh

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KVET 2019 MOVIE

 

PRIHLASOVANIE PREBIEHA: First Minute júl 2018; Regular august až 25. 11. 2018


V šk. roku 2018/19 sa bude konať video+prezenčná verzia Kvet Movie (pravidlá a info tu). Verzia Kvet Klasik sa bude konať v ďalšom roku, je k nemu vyhlásená spotrebiteľská súťaž - info tu.


POSTUP PRIHLÁSENIA SA NA KVET 2019 MOVIE


1) Oboznámte sa s pravidlami pre Kvet 2019 Movie tu.

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa pls neprihlasujte.


2) Inštruktážny seminár

 • a) Ak ste absolvovali seminár v jeseni 2017, seminár nie je pre Vás povinný, je dobrovoľný.
 • b) Ak sa prihlasujete po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár v jeseni 2017, je pre Vás seminár povinný. Platí Vám následne pre všetky ďalšie ročníky súťaže.
 • Prihlasiť sa na seminár / webinár môžete tu


3) Prihlasovanie na súťaž je aktívne od júla do 25. 11. 2018. 

Ak mâte absolvovaný seminár a vyhovujú Vám pravidlá pre Kvet 2019 Movie, môžete si poslať prihlášku viď inštrukcie a prihláška nižšie.

Po doručení prihlášky Vám príde potvrdenie o prijatí / neprijatí na súťaž.

PRIHLÁŠKA NA KVET 2019 MOVIE

 1. Pri vyplňovaní prihlášky pls používajte diakritiku. Údaje sa preberajú na certifikáty a diplomy.
 2. Po vyplnení prihlášku uložte v nezmenenom formáte = Word a pošlite ako prílohu e-mailom. 
 3. Pre každú kategóriu je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku v samostatnom súbore = v jednom súbore musí byť len jedna prihláška.
 4. Kompletne vyplnenú a skontrolovanú prihlášku(y) odošlite JEDNÝM e-mailom na príslušnú krajskú adresu (viď nižšie) a na jazykove  @ gmail.com = do políčka "komu" v e-maili uveďte napr. jazykovebb @ gmail.com, jazykove @ gmail.com.  Ako predmet e-mailu uveďte skratku kraja+KVET 2019, vzor: ZA KVET 2019, BA KVET 2019, PO KVET 2019
Skratky a adresy krajov uvedené abecedne:
 • Bratislavský: BA KVET 2019  jazykoveba @ gmail.com
 • Banskobystrický: BB KVET 2019  jazykovebb @ gmail.com
 • Košický: KE KVET 2019  jazykoveke @ gmail.com
 • Nitriansky: NR KVET 2019  jazykovenr @ gmail.com
 • Prešovský: PO KVET 2019  jazykovepo @ gmail.com
 • Trenčiansky: TN KVET 2019  jazykovetn @ gmail.com
 • Trnavský: TT KVET 2019  jazykovett @ gmail.com
 • Žilinský: ZA KVET 2019  jazykoveza @ gmail.com