NR - krajské finále - 13. apríl

02.03.2018

KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM 1: AJ DRÁMA + celá  ŠJ (prízemie vpravo)

Registrácia súťažiaich: od 8:20

Otvorenie kola: v sále na prízemí vpravo o 9:00

Priebeh: 

9:10 -  10:00

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT
 • I., AJ MONODRÁMA PT

BREAK: 10:00 - 10:10

POKRAČOVANIE: 10:10 - 11:40

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK: 11:40 - 11:50

POKRAČOVANIE: 11:50 - 12:50

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT+

12:50 - 13: 25

 • III. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 13:40 


ROOM 2: AJ POETRY&PROSE + RJ + NJ

Registrácia súťažiaich: od 8:20

Otvorenie kola: v sále na prízemí vpravo o 9:00

Priebeh:

9:10 - 9:35

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT+

9:35 - 9:55

 • II. AJ P-P PT

10:05 - 10:45

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P VT+
 • II. NJ P-P PT+
 • II. NJ P-P VT+
 • II. NJ MONODRÁMA PT
 • III. NJ P-P PT 

BREAK: 10:45 -10:55

10:55 - 11:55

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT+
 • III. AJ P-P VT+

Výsledky: od cca 12:15