❈ Jazykový kvet 2019 Movie ❈

PRIEBEH

Prihlasovanie na Kvet 2019 prebieha, info tu.

Prihlasovanie na seminár prebieha - info a prihláška tu.

* * * * * *

V šk. roku 2018/19 sa bude konať Kvet vo verzii Movie. Pravidlá tu.

Vo verzii Klasik sa bude Kvet konať v ďalšom roku. Je k nemu vyhlásená spotrebiteľská súťaž, viac tu.

TERMÍNY

PRIHLASOVANIE

  1. Na inštr. seminár:  júl - 19. 9. 2018, info tu
  2. Na súťaž: júl - 25. 11. 2018, info tu 

EVIDENCIA ŠKOL. KÔL (nepovinné): júl - 1. 11. 2018, info a evidencia tu

SEMINÁR: 19. 10. 2018, Nitra

PRIEBEH ROČNÍKA

  • zaslanie súť. príspevkov do Postupovėho kola (PK): 15. 2. - 1. 3. 2019
  • výsledky PK: 31. 3. 2019
  • Krajský galaprogram-apríl 2019: 
  • rozoslanie e-pozvánok na celoslovenské finále: apríl 2019
  • celoslovenské finále: predbežne 24. máj 2019, Nitra

VLASTNÁ TVORBA

  • zzaslanie príspevkov po účasti v PK do 21. 4. 2019, pokyny tu


*****