❈ Jazykový kvet 2019 Movie ❈

PRIEBEH


Prihlasovanie na Kvet 2019 prebieha do 25. novembra.

* * * * * *

Pozvánky na webinár boli rozoslané 27. 10. 2018.

* * * * * *

E-pozvánky na seminár boli rozoslané 28. 9. 2018.

* * * * * *

Prihlasovanie na Kvet 2019 prebieha, info tu.

Prihlasovanie na seminár prebieha - info a prihláška tu.

* * * * * *

V šk. roku 2018/19 sa bude konať Kvet vo verzii Movie. Pravidlá tu.

Vo verzii Klasik sa bude Kvet konať v ďalšom roku. Je k nemu vyhlásená spotrebiteľská súťaž, viac tu.

TERMÍNY

PRIHLASOVANIE

  1. Na inštr. seminár info tu
  2. Na súťaž: do 25. 11. 2018, info 

EVIDENCIA ŠKOL. KÔL (nepovinné): júl - 1. 11. 2018, info a evidencia tu

SEMINÁR: 19. 10. 2018, Nitra PREBEHOL

WEBINÁR: od 25. 10. 2018 PREBEHOL

PRIEBEH ROČNÍKA

  • zaslanie súť. príspevkov do Postupovėho kola (PK): 15. 2. - 1. 3. 2019
  • výsledky PK: cca 20. 3. 2019
  • Krajské finále: apríl 2019

BA: 8.-12. 4. termín bude upresnený - PdF UK, Bratislava

BB: 12. 4. - ŠVK, Banská Bystrica 

KE: 9. 4. - Dom techniky, Košice

NR: 12. 4. miesto bude upresnené po voľ.

PO: 8. 4. - CVČ ABC, Prešov

TN: 12. 4. -  VKMR, Trenčín 

TT: 11. 4. - CVČ Kalokagatia, Trnava 

ZA: 10. 4. - Krajská knižnica Žilina

  • rozoslanie e-pozvánok na celoslovenské finále: apríl/zač. mája 
  • celoslovenské finále: predbežne 24. máj 2019

VLASTNÁ TVORBA

  • zzaslanie príspevkov po účasti v PK do 21. 4. 2019, pokyny tu


Organizátori, spoluorganizátori a ambasádori (miesta)

Záštity

Partneri - porota

Inštitút germanistiky FF PU

Inštitút romanistiky FF PU

Inštitút rusistiky FF PU

Katedra germanistiky UPJŠ

Katedra rusistiky FF UCM

KNJL PF UK

KAJL PF UK

KRJL PF UK
Partneri - ceny
Media partner

*****