BA - krajské semifinále 2. marec

08.01.2018

PdF UK, Katedra románskych jaz. a lit., Šoltésovej 4, Bratislava 

2. marec 2018


Registrácia: od 8:20 hod. a pribežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:30

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ MONODRÁMA VT

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 12:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 12:15 - 12:25

12:25 - 13:00

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

13:00 - 13:25

 • III. NJ DRÁMA VT +

Výsledky: od cca 13:40