TT - krajské semifinále 2. marec

13.01.2018

CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava - 2. marec

(miestnosť na poschodí)

Registrácia: v sále na prízemí vľavo od 8:00 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci sú vyvolávaní v sále a pred súťažnou miestnosťou môžu čakať max. 3

Priebeh:

8:30 - 9:10

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

BREAK 9:10 - 9:15

9:15 - 10:55

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 10:55 - 11:15

11:15 - 11:55

 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 11:55 - 12:00

12:00 - 13:30

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT +

BREAK 13:30 - 13:40

13:40 - 14:40

 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT +
 • III. NJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 14:50 v súťažnej miestnosti na poschodí