NR - krajské semifinále 1. marec

13.01.2018

Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská 31, Nitra - 1. marec 2018

Poradie harmonogramov: 

ROOM 1: Dráma AJ + celá ŠJ; ROOM 2: P-P AJ; ROOM 3: celá RJ + celá NJ


ROOM 1 - DRÁMA AJ + CELÁ ŠJ

(sála, vpravo)

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 9:50

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

9:50 - 11:30

 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 11:30 - 11:40

11:40 - 12:40

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT +

BREAK 12:40 - 12:50

12:50 - 13:20

 • III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. ŠJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 13:30 vyhlásené v sále


ROOM 2 - POÉZIA&PRÓZA AJ

(prízemie vľavo)

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategóŕie

Priebeh:

9:00 - 10:05

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

10:05 - 11:20

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 11:20 - 11:40

11:40 - 12:50

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 12:50 - 12:55

12:55 - 13:50

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

Výsledky: od cca 14:00 vyhlásené v rovnakej miestnosti 


ROOM 3 - CELÁ RJ + CELÁ NJ

(poschodie)

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 9:15

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 9:15 - 9:20

9:20 - 10:05

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:05 - 10:10

10:10 - 10:40

 • II. NJ MONODRÁMA PT
 • III. NJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 10:50 vyhlásené v rovnakej miestnosti